Cestování Zajímavosti

Trocha z historie Tibetu, co stojí na přečtení

Trocha z historie Tibetu, co stojí na přečtení

Tibet je nádherná země, která si svou nedostupností stále uchovává mnohá tajemství. Vysoce ceněné lidské hodnoty jsou zde na prvním místě.

Slovo Tibet užívané v moderní době pochází z Mongolského Thubet, čínského Tchu-po, thajského Tibet či arabského Tubbat. V četných básnických dílech se o Tibetu mluví jako o zemi Gangdžongu. Původní královské dynastie pochází pravděpodobně z Indie a jejich násilně ukončená vláda  v jednotné tibetské říši představuje rané období tibetských dějin. V jihovýchodním Tibetu se nachází tvrz, která je považována za nejstarší sídlo tibetských králů. Po zavraždění posledního z řady vládnoucích králů nebylo možné ve středním Tibetu přijímat chlapce do mnišského řádu. Až příchod panditů v roce 978 je považován za začátek obrody budhismu.

Klášterní život je typickou součástí tibetské kultury. Chlapci jsou do kláštera přijímáni již v útlém věku, dostanou mnišské roucho a jsou ostříháni dohola. Chlapec dostane nové jméno, učí se číst a psát. Ve věku dospělosti může být vysvěcený na mnicha. V roce 1509 byl založen klášter situovaný asi 150 km od Lhasy. Poblíž tohoto kláštera je jezírko, proslulé tím, že z odrazu na jeho hladině lze údajně předpovídat budoucí osudy. 

Komunistická Čína napadla v roce 1950 východní Tibet a na jaře roku 1951 byla podepsána dohoda v Pekingu mezi Čínou a Tibetem. Vládní úředníci doprovodili Dalajlámu do Ja-tungu v blízkosti indicko-sikkimské hranice. Dalajláma žije ve vyhnanství dodnes. Mnoho dalších Tibeťanů žije v Indickém exilu. Vyrábí různé šperky a drobnosti, které je možné zakoupit a tím jejich život podpořit. Stejně jako jiné národy i Tibeťané mají své pověry. Pověrčivý Tibeťané považují bílého sviště za posvátné zvíře, jehož zabití přináší člověku neštěstí. V Tibetu se považuje za zlé znamení, vnikne-li někomu do domu v noci sova.

Mezi domy v Tibetu neexistují žádné velké architektonické rozdíly. Je zde běžné stavět domy čelem k jižní straně a využívat tak co nejvíce slunečního svitu. Tibetská kultura je velice ojedinělá a je postavena na vysoce ceněných lidských hodnotách.

To top