Zajímavosti

Amulet má svému nositeli přinášet štěstí

Amulet má svému nositeli přinášet štěstí

Lidé se vždy domnívali, že amulet nebo talisman má magické ochranné schopnosti přinášet štěstí a odvracet zlo. Popíšeme vám pár symbolů a řekneme co přinášejí.

Amulet většinou představoval přírodní předmět nebo artefakt. Vyráběl se z různých materiálů jako bylo dřevo, drahý kámen a nebo jen snopek trávy. Jejich moc se přičítala magii spojené s přírodou, náboženskou asociací nebo rituálu s nimi spojených. V hrobech se často nacházely předměty sloužící jako amulety. Talismany nosily panovníci nebo těhotné ženy. Například rodící žena u novoasyřanů měla na krku malou kamennou nebo hliněnou hlavu boha Pazuzua a ta sloužila k ochraně dítěte.

Pazuzu byl asyrský démonický bůh s psí tváří. Používání amuletů bylo rozšířeno po celém světe, zmiňuje se o nich už nejstarší čínská literatura. Egyptská kultura používala jako talisman brouka skarabea. Vyráběl se z různých drahých i obyčejných materiálů, často v kombinaci kamene a stříbra. Křesťanství používá dodnes křížek, který se nosí na krku. Islám takto nosí Fátiminu ruku.

Talisman strom života je univerzální symbol stvoření a života. Jeho kořeny začínají v zemi a koruna se táhne vysoko do nebe. Oko je opakovaně vyskytující se motiv v umění i když je poměrně těžké rozlišit kdy mělo funkci dekorativní a kdy magickou.

Buddha je duchovní symbol míru a klidu. Helmy starověké Sparty jsou ochranou bojovníků. Méně obvyklé symboly jsou například lebka. Ta je symbolem smrtelnosti a pomíjivosti života. Leopard je symbolem rychlosti a odvahy. Amulety v moderní společnosti mají například podobu plyšových zvířátek, ale význam ochrany zůstává stále stejný.

To top