Bydlení

Nejlevnější střešní krytina

Nejlevnější střešní krytina

Jaká je nejlevnější střešní krytina? Výběr střešní krytiny představuje poměrně náročný úkol. Při realizaci budeme hledat pomyslný průsečík v celé řadě důležitých parametrů. Který materiál se vyplatí zvolit z hlediska ceny?

Základní členění střešních krytin

V zásadě můžeme pro zjednodušení rozdělit střešní krytiny na čtyři základní kategorie:

  • tvrdé skládané krytiny
  • plechové krytiny
  • krytiny na bázi asfaltových bitumenů
  • ostatní střešní krytiny (plastové, kamenné, dřevěné šindele)

Skupina ostatních střešních krytin se v praxi pro účely realizace střechy rodinných domů používá víceméně okrajově. Následující text se bude proto zaobírat nejčastějšími možnostmi.

Tvrdé skládané krytiny

Tuto kategorii lze dále rozdělit na dvě základní skupiny z hlediska materiálu:

Pálené střešní tašky

Pálená taška patří k nejstarším materiálům a jde bez nadsázky o střešní krytinu důkladně prověřenou časem. Používá se už několik tisíc let. Vyniká především dobrou odolností a dlouhou životností. Poměrně snadno odolává různým rozmarům počasí.

Moderní provedení už navíc přináší značnou variabilitu povrchových úprav, tvarů, designů, rozměrů i barev. Povrchová úprava se označuje také jako glazura nebo engoba. Engoba je matná až pololesklá, glazura vytváří lesklý povrch. Jsou-li tyto tašky naopak bez povrchové úpravy, označují se také jako režné. Patří k levnějším alternativám, trpí ale na výraznější ulpívání nečistot.

Obecně k nevýhodám tohoto materiálu patří vyšší cena, která je ale „vykoupena“ vyšší životností. To jednoznačně nelze podcenit. Od střechy rodinného domu je potřeba vyžadovat životnost nejméně 30 let.

Betonové střešní tašky

Mladším „sourozencem“ klasické pálené tašky je betonové provedení. Z pohledu nejdůležitějších kvalit vyniká tato kategorie střešních krytin především značnou pevností a díky tomu i vysokou odolností. K dalším přednostem se řadí i mrazuvzdornost a malá nasákavost.

Z toho vyplývá poměrně dlouhá celková životnost. Betonové střešní tašky mohou s úspěchem na svém místě vydržet až 50 let. Při zachování adekvátní odolnosti a dlouhé životnosti je však v porovnání s pálenou taškou betonová střecha levnější, a to dokonce o 30 %.

Mezi vlastnostmi, které nejsou příliš žádoucí, lze určitě jmenovat postupnou ztrátu barevnosti, jíž se v tomto případě nelze příliš účinně vyhnout. Tašky se vyznačují i vysokou hmotností a relativní křehkostí. Mnohým spotřebitelům nevyhovují ani estetické kvality.

Plechová střešní krytina

Plechové krytiny nabývají na stále výraznější popularitě. Umožnil to technologický vývoj. Dnes již nabízejí výrobci řadu typů a úprav těchto krytin.

Nejčastěji se vyrábějí z oceli nebo hliníku. Užívají se hlavně u střech s nižším sklonem, případně tam, kde při rekonstrukci původní střechy krovy již neposkytují optimální únosnost. Charakteristicky jsou totiž tyto krytiny velmi lehké.

Plechové krytiny lze při srovnání cen jednotlivých materiálů zařadit na pomyslnou další příčku. Jsou levnější než v předešlé části jmenovaná betonová verze. Zohlednit je navíc potřeba i montáž, která je méně náročná na čas i na finance díky možnosti instalovat velkoformátové tabule.

Krytiny na bázi asfaltových bitumenů

Primárně do této kategorie patří asfaltové pásy a asfaltové šindele. Charakteristicky jsou tyto krytiny velmi subtilně pojaté, tudíž jsou v první řadě lehké.

Asfaltový šindel je kromě toho velmi tvárný a nabízí dobrou odolnost vůči UV záření. Instalace na střechu obytného domu však vyžaduje pořízení kvalitního výrobku. Například na zahradní domek či garáž lze použít i šindele pro tento účel ne zcela vhodné. Navíc je nutná kvalitní hydroizolace.

Z hlediska ceny lze tuto krytinu považovat za cenově nejvýhodnější řešení. K nesporným kladům patří i snadná montáž. Tyto přednosti však do určité míry zastírá kratší životnost takové střešní krytiny.

Která krytina se vyplatí z hlediska ceny?

Ceny střešních krytin se přibližně pohybují v rozpětí 180 do 350 Kč za metr čtvereční. Cena pokládky pak bývá stanovena okolo 140 až 200 Kč za metr čtvereční.

Nejlevnější střešní krytina?

Nejdražší volbou je pálená a betonová taška, kde cena může dosahovat cca 200 až 350 Kč. S cenou přibližně kolem 160 až 250 Kč představuje vůbec nejlevnější řešení současného trhu asfaltový šindel. Cena by však, pozor, neměla přebít ostatní jmenované vlastnosti, zejména pak celkovou životnost.

To top