Cestování

Sladkovodní medúzy v Čechách

Sladkovodní medúzy v Čechách

Na medúzy si musíte dávat pozor spíše ve slaných vodách. Kupodivu se s nimi můžete setkat ovšem i ve sladkých vodách, a to po celém světě, výjimkou je pouze Antarktida.

Medúza je stádium v životním cyklu žahavců, v němž je tělo rozšířeno velmi výrazně do šířky. Žijí ve vodě jako jednotlivci. Svalovina medúz je primitivně vyvinuta, tvoří ji zejména epiteliálně-svalové buňky. Dýchací a cévní soustava zcela chybí. Prvním stadiem je polyp, ten má tělo spíše podlouhlé a žije převážně v koloniích. K tomu, aby vyrostla medúza ze stádia polypa, potřebuje dlouhodobě teplejší vodu, a to více než 20 °C.

Druhy rodu Craspedacusta se vyskytují v Číně, Limnocnida žije v Africe a Indii. Na sladkovodní medúzy můžete narazit také v Čechách v bývalých pískovcových lomech nedaleko Konětop na Mělnicku. Při pozorování je potřeba mít trpělivost a štěstí. Medúza je průhledná a poměrně malá.

V Čechách se poprvé objevily v roce 1930 v jezu v Libčicích nad Vltavou. Nejstarší dochovaný záznam je z roku 1880 z nádrže slavné londýnské botanické zahrady Kew Gardens.

Medúzy zpopularizoval svými obrazy Ernst Haeckel, což byl německý biolog, představitel darwinismu a profesor na univerzitě. Sladkovodní medúzy můžete také chovat doma ve speciálně upravených akváriích.

To top