Zajímavosti

Jak dlouho člověk vydrží bez jídla?

Jak dlouho dokáže vydržet člověk bez jídla

Jak dlouho člověk vydrží bez jídla? Tato otázka jistě každého zajímala, když byl ještě dítě a mnohé fascinuje dodnes. Naštěstí pravdu o tom, jak dlouho dokáže člověk nejíst, nemusíte testovat na sobě. Mnoho dobrovolníků i nedobrovolníků v historii to zkoušelo za vás a spolu s vědeckými výzkumy přinášejí odpovědi. Přesný čas se říci nedá, ale přibližný odhad a faktory, na kterých tato výdrž závisí, vás možná překvapí.

Doba závisí na mnoha faktorech

Samozřejmě nelze říct jasně a jednoznačně dobu, která by platila pro každého. To, jak dlouho vydržíme bez jídla a přežijeme, popřípadě jak dlouho vydržíme, aniž by to mělo zdravotní následky či se začalo projevovat vyčerpání organismu, závisí na dvou faktorech – na okolním prostředí a především na nás samých. Například v prostředí s extrémním chladem i příliš vysokou teplotou se tato doba výrazně zkracuje. Při mírném a příjemném klimatu jsme schopni bez jídla fungovat mnohem déle. Co se nás samotných, je pravdou všeobecné a rozšířené tvrzení, že lidé, kteří mají dostatečné tukové zásoby, dokáží bez jídla přežít déle. Záleží ale také na tělesné stavbě – čím je člověk drobnější a nižší, tím rychleji vyhladoví. Také samozřejmě záleží na zdravotním stavu a v neposlední řadě na psychice jedince. Tyto faktory jsou důvodem, proč z historie známé případy, kdy bez jídla relativně v pořádku někteří dokázali přežít, zatímco jiní při stejném počtu dní již umírali hlady. Krom dobrovolníků, kteří toto zkoušeli, máme pozorování ze záznamů a svědectví událostí jako například:

  • Ztroskotání lodí či letadel
  • Hladomory

Stanovení průměrné doby

Většina pokusů, která byla v historii prováděna, se netýkala tak extrémních hodnot, jaké dnes odhadujeme, že je možné vydržet. Obvykle při pokusech však byli lidé vystavováni například po 15 dní nejen absenci potravy, ale také namáhavé fyzické činnosti. Dle tvrzení lékařů je člověk schopný vydržet bez jídla až po dobu 2 měsíce. Důležité je při tom mít dostatečný přísun tekutin. Bez vody člověk umírá na dehydrataci během 5-7 dnů.

To top