Tech

Je kosmické smetí hrozba pro astronauty?

Je kosmické smetí hrozba pro astronauty

Astronauti žijí ve výšce 400 km a společnost jim dělají pouze hvězdy. Občas přiletí nevítaný návštěvník v podobě vesmírného smetí.

Kosmické smetí je na orbitě ohromná hrozba. Jsou to nefunkční části družic a nebo nářadí omylem odpoutané od stanice. Nad zemí se tak toulá až 29 tisíc objektů různé velikosti. Lidská aktivita ve vesmíru vyrobila úžasné věci, ale s tím také vzniká právě toto smetí. Nebezpečné kusy se pohybují rychlostí až 28 tisíc kilometrů za hodinu. Na Zemi pracuje celý team, který sleduje pohyb smetí a zavčasu se snaží zabránit kolizi.

Jedna z možností je, že celá vesmírná stanice ISS provede úhybný manévr. Toto řešení lze použít pouze za předpokladu, že není venku žádný astronaut a také je na úhybný manévr dostatek času. ISS je ohromný kolos a nelze s ním manipulovat kdykoliv. Co se však děje když tedy žádný čas na úhybný manévr nezbývá? Řešení přivezla do vesmíru raketa Ariane. ATV automatický transportní prostředek je nákladní modul, který dopravuje zásoby na ISS. Tento modul má silnější motory než celá ISS a může plnit roli vlečného člunu. Podle propočtů je možné pomocí ATV posunout ISS o potřebnou vzdálenost výš na orbitu. Posun se děje tak pomalu, že astronauti pohyb téměř vůbec nepocítí. ISS se vyhýbá smetí několikrát do roka a ATV k tomu může významnou měrou pomoci. Dříve se odhazoval odpad na oběžné dráze záměrně, dnes už si hrozbu lidstvo uvědomilo a žádný odpad se cíleně do vesmíru nevyhazuje.

Smetí ve velikosti nad 1 cm je spočítané a sleduje se jeho dráha pohybu na orbitě. Objekty menší než 1 cm nejsou spočítány, ale jsou také velice nebezpečné. Kolize s milimetrovou kuličkou je stejná jako srážka s koulí na bowling o rychlosti 100 km za hodinu. Kosmické smetí přibývá i srážkou objektů, které už na orbitě jako smetí putují. Pokud bude smetí přibývat, pak už nebude možné používat satelitní přístroje.

To top