Zajímavosti

Víte co jsou to horké geologické skvrny?

Horké geologické skvrny

V době vzniku Země se pod povrchem uvěznilo ohromné množství energie v podobě rozžhavené lávy. Tato energie se snaží dostat na povrch v podobě horkých skvrn.

Sopečná činnost se projevuje formou horkých skvrn a vytváří tak hory, jezera nebo i celá pohoří. Poslední horká skvrna se objevila v severozápadní Indii a měla za důsledek vznik velkého pohoří, ale také vyhynutí mnoha druhů. Toto pohoří vzniklo celou řadou erupcí a pokrývá území několikrát větší než je Anglie. Tehdejší vegetace se podobala té dnešní, ale zvířata žijící na Zemi se od těch dnešních výrazně lišila.

Gejzíry lávy

Byla to doba dominance dinosaurů a na ostatní savce nezbývala žádná šance na přežití. Nastal však výrazný zvrat v geologické historii Země. Meteorit u pobřeží Mexika byl dlouho považován za jediný důvod vyhynutí dinosaurů, ale nové výzkumy ukazují, že tomu tak nebylo. Indie se v té stejné době stala samostatným kontinentem a začala se přesouvat směrem na sever a to byl další důsledek vyhynutí živočišné říše. Zemskou kůrou se na povrch dralo ohromné množství magmatu, které se rozlévalo všude na povrch. Gejzíry lávy dlouhé několik kilometrů a nekonečné množství spáleného povrchu zničilo veškerý prostor pro život. Na jedné straně Země zvířata utíkala před následky pádu meteoritu, ale nebylo kam utéct. V indii se začala utvářet mnohá pohoří a vzduch byl prosycený jedovatým nedýchatelným popílkem. Erupce trvala dlouho až došlo k naprosté změně klimatickým podmínek na celé Zemi.

Nastala doba temna a přestávalo se dařit i rostlinné říši. Výpary ze sopek fungují jako skleníkový plyn a zvyšují tak teplotu. Střídalo se období úplného sucha a nekonečných dešťů. Kyselý déšť ničil vše co mělo vůli k životu. Horká skvrna spolu s meteoritem tedy způsobila ohromné vyhynutí druhů. Zkáza však také zapříčinila nový začátek. Indie se začala přibližovat na sever k Asii a horká skvrna zůstala uvězněná pod mořským povrchem. Voda se začala prohřívat a vytvářela se tak nová živočišná společenství.

Je krásné vidět jak je život nezdolný, ale to neznamená, že vydrží naprosto vše.

To top