Cestování

Sůl ze slunné Itálie

Sůl ze slunné Itálie

Ve střední a Jižní Itálii se nachází oblasti, kde se vyrábí sůl a nazýváme je saliny. Tyto oblasti jsou chráněnou přírodní rezervací.

Cervia v Emila Romagna a byla známa už v době Etrusků a je to nejsevernější salina v Itálii. Je zde hala na výrobu soli a ke sběru dochází jedenkrát ročně. Nachází se zde mnoho vodních bazénů, ve kterých se sůl usazuje pravidelným přítokem a odtokem do Jaderského moře. Můžete zde navštívit místní muzeum, které se sběru soli věnuje.

Saliny v Trapani a Paceco na Sicílii jsou pobřežní laguny a rozkládají se na rozloze 1 000 hektarů. Sůl se zde sbírá tradičními technikami, které se používají už po staletí. Pobývá tu mnoho ptáků, jako je například vzácný bukač. Vzhledem k příznivému klimatu se zde sběry provádí dvakrát do roka.

Přírodní park Molentargius najdete na Sardínii a je vzácný svým ekosystémem, je to nejdůležitější mokřad v Evropě, žije zde růžový plameňák. Příznivý biotop láká mnoho dalších druhů ptactva a živočišných druhů. Výjimečnou tuto oblast dělá to, že se zde nachází vodní plochy se slanou i sladkou vodou. Tento park se nazývá po vodičích oslů, kteří vozili sůl do sběrných center.

Saliny mnichů u Taranta jsou spojeny úzkým kanálem s mořem, tyto kanály jsou vyhloubeny do útesů. Je zde možné nalézt mnoho tažných ptáků. Sůl se zde již od roku 1 800 nevyrábí. V aktivních salinách se sůl doposavad získává starodávným způsobem. Nechá se odpařit voda a sůl se koncentruje na povrchu, odkud se později ručně nebo průmyslově sbírá.

Tyto oblasti rozhodně stojí za návštěvu.

To top